• ارایه رویکردی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی جهت بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی مساله ای است که در چند سال اخیر توجه ویژه ی محققین را به خود جلب کرده است و راهکارهای متعددی با هدف کاهش خطای شبکه های عصبی ارایه گردیده است. در این پژوهش یک رویکرد ساده مبتنی بر خوشه بندی جهت بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک های داده کاوی نظیر خوشه بندی سعی شده است عملکرد شبکه عصبی بهبود داده شود. معیاری که جهت ارزیابی عملکرد شبکه عصبی استفاده شده است میانگین درصد خطای مطلق می باشد. برای انجام اینکار، ابتدا کل داده ها را به چند خوشه تقسیم می نماییم و سپس ساختارهای مختلف را برای هر خوشه اجرا می کنیم و در نهایت جهت ارزیابی عملکرد هر خوشه از ساختار بهینه مربوط به آن خوشه استفاده می نماییم. جهت بررسی عملکرد رویکرد ارایه شده، اینکار برروی کل داده ها بدون انجام خوشه بندی نیز انجام شده است و نتایج نشان دادند که عملکرد شبکه عصبی بهبود قابل توجهی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها