• مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-crm) و عملکرد آن: چالشها و راهکارها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک(e-crm)  و عملکرد آن می باشد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین در موضوع فوق الذکر و اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی، به روش کتابخانهای اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری گردیده، تا به روش مروری- تحلیلی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک تحلیل گردد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی یکی از الزامات دنیای امروز سازمان هاست و یکی از ستونهای جذب و نگهداشت مشتری و سودآوری برای شرکت و سازمان محسوب میگردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها