• بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 379
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی می باشد. در این پژوهش از دو متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر سهامداران نهادی به عنوان متغیر تعدیل کننده استفاده شده است. در همین راستا 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ در طی سالهای 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق دارای یک فرضیه میباشد که با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر دارای 1 مدل اصلی برای برآورد فرضیه پژوهش میباشد. نتایج به دست آمده نشانده نده وجود نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی در رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی میباشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها