• سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 288
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  در شرایط کنونی که سازمان ‌ها به ‌عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط، موقعیت‌ های آشوبناک و نامطمئن را تجربه می ‌کنند، تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از دستگاه‌ های بانکی شرکت ‌های صنعت خودروسازی پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می ‌باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی است و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی و چون به تبیین رابطه بین متغیرها می ‌پردازد از نوع همبستگی محسوب می‌ شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌ های فعال در صنعت خودروسازی (مشتمل بر شرکت‌ های خودروساز و ساخت قطعات خودرو) پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد آن ‌ها 22 شرکت می‌باشد. برای جمع‌ آوری اطلاعات پژوهش از نرم‌افزار ره ‌آورد نوین 3 و سایت اینترنتی codal.ir سازمان بورس اوراق بهادار استفاده ‌شده است. یافته‌ های پژوهش نشان می ‌دهد که هر چه میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود عملیاتی شرکت‌ ها افزایش خواهد یافت. همچنین هر چه عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تأمین مالی از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها