• بررسی درجه هم راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی و شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مرتبط در راستای افزایش درجه هم راستایی با رویکرد استقرار تابع کیفیت و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 700
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله بررسی درجه هم‌ راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی و شناسایی و اولویت ‌بندی استراتژی‌ های مرتبط در راستای افزایش درجه هم‌ راستایی با رویکرد استقرار تابع کیفیت و تجزیه‌ و تحلیل سلسله مراتبی

  هدف: شناسایی استراتژی‌ های متناسب با وضعیت بلوغ سازمان و تبیین میزان هم‌راستایی این استراتژی ‌ها با سایر استراتژی ‌های وظیفه‌ ای با رویکردی متدولوژیک و ارائه یک مدل کاربردی می‌باشد.

  طراحی/روش‌ شناسی/رویکرد:  به لحاظ‌ اهمیت بررسی موضوع هم ‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی ‌های کسب‌ و کار در سازمان‌های بزرگ امروزی، در این مطالعه تلاش گردید تا ضمن ارزیابی مرحله بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، مسئله ‌هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی ‌های کسب‌وکار این سازمان مورد بررسی گرفته و در ادامه استراتژی‌ های مطلوب جهت افزایش سطح هم‌راستایی و افزایش مرحله بلوغ فناوری اطلاعات با تکنیک استقرار تابع کیفیت  (qfd)، استخراج گردند.

  یافته ‌های پژوهش: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که سازمان تأمین اجتماعی در مرحله دوم (سرایت) از مراحل بلوغ مدل نولان قرار گرفته، در عین حال درجه ‌هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار در این سازمان در سطح مطلوبی قرار دارد. در ادامه با به‌ کارگیری روش استقرار تابع کیفیت و روش تحلیل سلسله مراتبی، مشاهده گردید که در بین استراتژی‌های موجود، سه استراتژی: معرفی کاربرد فناوری های جدید به کارکنان رده عملیاتی سازمان، استانداردسازی روش‌ های برطرف نمودن مشکلات نرم‌افزاری در سازمان و افزایش حس مسئولیت کاربران سازمان در مورد هزینه‌ های it به ترتیب سه اولویت اول استراتژی مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در راستای افزایش درجه هم‌ راستایی فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب و کار و رسیدن به مراحل بالاتر در بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان مذکور بوده‌اند.

  محدودیت ‌ها و پیامدها: احتمال پایین بودن کیفیت پاسخ‌های دریافتی از پرسشنامه به دلیل بالا بودن حجم سؤالات در مدل نولان و حجم بالای کاری کارکنان سازمان

  پیامدهای عملی: بر مبنای نتایج این مطالعه می‌توان بیان نمود که اگرچه از اهداف سازمان می‌تواند رسیدن به مراحل بلوغ بالاتر فناوری اطلاعات باشد اما در همین مرحله نیز می‌تواند از مزایای افزایش درجه ‌هم‌ راستایی در بین فرآیندهای رشد فناوری اطلاعات بهره ببرد.

  ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از مدل بلوغ it در ارزیابی هم‌ زمان مراحل رشد فناوری اطلاعات و ارزیابی درجه هم‌ راستایی استراتژی ‌های سازمان با استراتژی‌های کسب ‌و‌ کار

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها