• هماهنگی های برون سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 586
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله هماهنگی های برون‌ سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

  هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نحوه تاثیرگذاری عنصر «تعامل و هماهنگی، بین سازمان پلیس و هر یک از سازمان های ذینفع» بر « مدیریت بحران ناپایداری در نظم و آرامش شهری» است. این مطالعه بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و پژوهشی کاربردی، محسوب می‌ شود. جامعه آماری، عبارت است از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سازمان شهرداری شهر تهران، سازمان آتش ‌نشانی شهر تهران، خانه مطبوعات و اورژانس شهر تهران. اعضای نمونه با روش نمونه‌ گیری طبقه ‌بندی دو مرحله ‌ای به‌ طور تصادفی نمونه‌ ای انتخاب شده‌اند.

  ابزارهای جمع ‌آوری داده ‌ها عبارتند از: مطالعات کتابخانه‌ ای، مصاحبه های غیر حضوری، و استفاده از پرسشنامه ‌های طراحی ‌شده توسط پژوهش ‌گر. تجزیه‌ و ‌تحلیل داده ‌های به‌دست‌آمده نشان می‌ دهد که عنصر هماهنگی و تعامل دو‌جانبه میان سازمان پلیس و سازمان شهرداری شهر تهران، سازمان آتش ‌نشانی شهر تهران، خانه مطبوعات، و اورژانس شهر تهران می‌ تواند به‌ طور معناداری سطح عملکرد سازمان پلیس در مدیریت بحران ناپایداری در نظم و آرامش شهری را بهبود دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها