• تاثیر شبکه های اجتماعی بر ارتباط بین فردی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه اول شهر جهرم سال 96-95

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 709
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  با توجه به اهمیت آسیب شناسی فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در سال های اخیر به فن آوری اطلاعات و ارتباطات توجه زیادی شده است. تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر ارتباط بین فردی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه  اول شهر جهرم در سال 1396- 1395 انجام پذیرفت که جامعه اماری آن متشکل از کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهر جهرم می باشد که از طریق فرمول کوکران به حجم نمونه 326 نفر رسیده ایم که ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بود و الفای پرسشنامه (35 پرسشنامه) متغیر وابسته (ارتباط بین فردی) 76.0 درصد و آلفای پرسش‌نامه به‌طور کلی81.0درصد بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. که  در نهایت آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای موثر توانسته‌اند بر ارتباط بین فردی دانش آموزان با ضریب تعیین .612a درصد تغییرات موجود را پیش بینی کنند. متغیر استفاده از اینستاگرام با بتای 169.0 و متغیر استفاده از وایبر با بتای 310.0 و متغیر استفاده از واتس آپ با بتای 384.0 و متغیر استفاده از تانگو  با بتای 029.0 و متغیر استفاده از لاین با بتای 013.0 توانست بر ارتباط بین فردی دانش آموزان موثر واقع شود و بیشترین تأثیر را میزان  استفاده از واتس آپ و کمترین تاثیر را استفاده از لاین بر ارتباط بین فردی دانش آموزان داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها