• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این مقاله شواهدی در مورد یکی از پیامدهای جدی محیط اطلاعاتی غیر شفاف یعنی افزایش اجتناب مالیاتی شرکت‌ها، در خصوص گزارشگری مالی فراهم می‌نماید. با به‌کارگیری نمونه‌ای بین‌المللی از شرکت ‌ها در یک محیط اطلاعاتی غیر شفاف، به‌ نحوی‌که در هر دو سطح شرکت و کشور ارزیابی انجام ‌شده است، استنباط گردیده است که سطوح بالاتری از اجتناب مالیاتی را در خصوص شرکت‌ ها شاهد هستیم. مهم‌تر این‌ که آزمون‌های بیشتر با استفاده از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (ifrs) به‌ عنوان یک شوک بیرونی برای محیط اطلاعاتی و درعین‌ حال کنترل نمودن سیاست ‌های مالیاتی که حول تاریخ پذیرش ifrs تغییر نموده‌اند، شواهدی مستقیم را در مورد جهت‌گیری انجمن استانداردهای بین‌المللی حسابداری در برداشته و حاکی از آن است که عدم شفافیت منجر به اجتناب مالیاتی خواهد شد. به‌طور مشابه، نتایج منتج از آزمون ‌های اعمال اجباری قوانین معاملات داخلی برای نخستین مرتبه، حمایت بیشتری را از فرضیه‌های جهت‌گیری فراهم می‌کنند. همچنین پیرو یافته ‌های به‌ دست ‌آمده از سطح شرکت، شواهدی یافت شده است دال بر این ‌که عدم شفافیت با درآمدهای مالیاتی شرکتی کمتر در کشورها به‌ عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، ارتباط دارد. به‌ طورکلی، این یافته‌ ها نشان می‌ دهند که اجتناب مالیاتی اثر بااهمیت و واقعیِ عدم شفافیت است و مفاهیم خاصی برای قانون ‌گذاران، پژوهشگران و سازمان ‌های اجرایی مالیاتی همراه دارد. این مقاله حجم اندک اما رو به رشدی را از تحقیقات بین‌ المللی تلفیق می‌کند که طی سال‌ های اخیر تجلی بیشتری پیداکرده تا انگیزه‌های مربوط به اجتناب مالیاتی را در سراسر جهان از طریق به‌کارگیری نوسانات مختص شرکت ‌ها موردبررسی قرار دهد. شایان ذکر است که این مقاله به‌طور عمده از مقاله‌ای با عنوان " اثرات حقیقی عدم شفافیت: شواهدی از اجتناب مالیاتی" برگرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها