• تعیین رابطه بین بحران مالی جهانی با تولید ناخالص داخلی و عملکرد مدیریت سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین شرکت ‌هایی که تحت ‌فشار مالی ناشی از بحران مالی جهانی هستند و اقلام تعهدی اختیاری و تولید ناخالص داخلی بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر اقلام تعهدی اختیاری شرکت و تولید ناخالص داخلی کشور به‌ عنوان متغیر وابسته و از متغیر بحران مالی و سایر متغیر های کیفیت حسابرسی، جریان‌های نقدی عملیاتی، اندازه شرکت، سود عملیاتی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، اهرم مالی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به‌ عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و 2 فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره ده ساله (سال‌های 1393-1384) می‌باشد. در نهایت با توجه به محدودیت ‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 220 شرکت جمع ‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 137 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستند سازی نتایج تجزیه ‌و تحلیل آماری و ارائه راه‌ حل ‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار eviews و stata اقدام به تجزیه ‌و تحلیل سؤالات و فرضیات نموده است. فرضیه‌ های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های f و t تحلیل‌شده‌ اند. نتایج برآورد رگرسیونی نشان داد در واقع بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد و بین بحران مالی و تولید ناخالص داخلی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد که بدین معنی است که هر چقدر بحران مالی جهانی افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی ایران افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها