• بررسی ارتباط بین جو کاری اخلاقی و توانمندی فن آوری اطلاعات کارکنان در سازمان های دولتی شهر کرمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 738
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ‌‌ارزش‌های اخلاقی محیط کار بوده، ریشه در اخلاق دارد‌‌‌‌. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت ‌سازمان ‌ها، در جوامعی مانند ایران که از یک ‌سو دارای ‌‌ارزش‌های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل‌ توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای ‌سازمان‌ ها به وجود آورد‌‌‌. به‌علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از ‌سازمان ‌ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط ‌زیست، حقوق زنان، کودکان، ‌‌اقلیت‌ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس ‌تر شده‌‌اند‌‌‌‌. هدف از تحقیق بررسی ارتباط بین جو کاری اخلاقی و توانمندی ‌فن آوری اطلاعات کارکنان در ‌سازمان ‌های دولتی شهر کرمان و با روش تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است‌‌‌‌. تحقیق حاضر ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته است‌‌‌‌. نتایج تحقیق نشان می‌ دهد نشان می دهد مدرک تحصیلی هم از جوکاری اخلاقی و هم از توانمندی ‌فن ‌آوری اطلاعات کارکنان مستقل است‌‌‌. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدرک تحصیلی به‌عنوان متغیر مداخله‌گر به رابطه میان سطح جوکاری اخلاقی و توانمندی ‌فن‌آوری اطلاعات کارکنان ‌تأثیری وارد نمی‌کند‌‌‌‌. جنسیت به‌ عنوان متغیر مداخله‌گر به رابطه میان سطح جوکاری اخلاقی و توانمندی ‌فن ‌آوری اطلاعات کارکنان ‌تأثیری وارد نمی‌کند همچنین رده‌های سنی و سابقه به‌عنوان متغیر مداخله‌گر به رابطه میان سطح جوکاری اخلاقی و توانمندی ‌فن‌ آوری اطلاعات کارکنان ‌تأثیری وارد نمی‌کند‌‌‌‌. همچنین برای بررسی ‌تأثیر متغیرهای جوکاری اخلاقی بر روی متغیر توانمندی ‌فن ‌آوری اطلاعات با استفاده رگرسیون خطی مدل در سطح خطای 0‌‌‌. 05 درصد نشان ‌دهنده ‌تأثیر معنادار ‌است‌‌‌.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها