4 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  حوزه های تحت پوشش : تربیت بدنی - علوم انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1402/01/21
  • سال انتشار : 1400
  • محل انتشار : تهران - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 28210298
  • ایمیل : info[at]sportssciencejournal.ir
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها