19 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - مدیریت - اقتصاد
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : چاپی
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/09/28
  • سال انتشار : 1397
  • محل انتشار : رم - ایتالیا
  • شاپای الکترونیکی : 26454866
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 123 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها