• مقایسه دو روش دارو درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 867
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: فشار خون اساسی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران و سومین علت مرگ و میر در دنیا می باشد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه دو روش دارو درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی بود.

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که از آذر ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 در مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه تحقیق، 40 نفر بیمار مبتلا به فشار خون اساسی است که به شکل تصادفی انتخاب و نسبت به تکمیل پرسش نامه های جمعیت نگاشتی و کیفیت زندگی اقدام نمودند. بعد از اعمال مداخلات درمانی و جهار ماه پس از پایان مداخله، توسط همان پرسش نامه ها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها