• بررسی تأثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های منتخب بورس تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 843
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حق الزحمه حسابرسی بازتابی از کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان خارجی از صورت های مالی است. مبلغ حق الزحمه می تواند دلیلی بر میزان تلاش های حسابرسی یا تخمین وی از ریسک کل حسابرسی واحد صاحبکار باشد، از سوی دیگر دریافت حق الزحمه غیرعادی توسط حسابرس می تواند سبب اختلال استقلال حسابرسی ودلیلی بر وجود وابستگی اقتصادی صاحبکار با حسابرس باشد، که کاهش کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی را به دنبال خواهد داشت. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که نشان دهد حق الزحمه غیرعادی حسابرسی چه تأثیری برکیفیت گزارشگری مالی دارد. برای آزمون فرضیه تحقیق از داده های مربوط به 52 شرکت در فاصله زمانی 1387 الی 1395 استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مطابق با مفاهیم تئوریکی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها