جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
18 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 18 مقاله
  توضیحات : مدیرکارخانه حصارنوین الماس و کارشناسی ارشد مکانیک
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مکانیک
  • گرایش : مکانیک
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28