جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
22 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 22 مقاله
  توضیحات : عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سماء، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها