• حجاب و حریم در معماری اسلامی، نمونه موردی شهر یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/05/08
  • تعداد بازدید: 955
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زندگی و رفتارهای اجتماعی انسان ها تابع فرهنگی است که در آن زاده شده و پروریده اند قطعاً این فرهنگ حاصل جغرافیاست. فضای زیستی در هر منطقه تحت تاثیر خاستگاه های فرهنگی، محیطی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه شکل گرفته است. بی تردید اولین خاطرات و تجارب انسان در خانه بوجود می آید که نقش موثری در جهان بینی هر انسان و جهان بینی هر جامعه دارد در هر فرهنگ خانه با توجه به جغرافیای همان فرهنگ ساخته می شود از جمله دین، ادبیات، آب و هوا و ارتفاع و ... این جغرافیا در کشور ایران نمودهای ویژه ای در ساخت و ساز از خود بر جای گذاشته است که نمود فرهنگ درونگرایی و رعایت حجاب در ساخت و سازها یکی از آنها است. خانه محلی است برای رجوع انسان به خویش و خانواده ی خویش، محلی برای خدمت، محلی برای گسست از اجتماع برای بازیابی خویش، و مهم تر از همه مکانی برای آرامش. انسان برای رسیدن به آرامش نیازمند خلوت است. بدین ترتیب خانه باید حریمی داشته باشد که ساکنش را از دیده شدن و شنیده شدن ناخواسته باز دارد. در خانه های گذشته این مبحث حریم به شکل زیر رعایت می شد: وجود هشتی در ورودی خانه ها، جداسازی عرصه های خصوصی و عمومی، وجود حیاط مرکزی و باز شدن روزنه ها به حیاط خصوصی به جای معبر عمومی، و در نهایت عدم ارتفاع گیری نامتجانس بناها نسبت به یکدیگر از مواردی هستند که در جهت رعایت حریم ها در خانه های سنتی موثرند. شهر یزد یکی از شهرهایی است که به دلیل سابقه طولانی این سنت را درون خود حفظ کرده است. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ویژگی ها و اصول شکل گیری و گونه های فضایی در خانه سنتی و استخراج عناصر کارآمد آن می باشد. تا علاوه بر دریافت صحیح مفاهیم و اصول سازمان یافته ممکن مسکن سنتی در محدوده مورد مطالعه بتوان بخشی از ویژگی های این عنصر و دلایل وجودی آن را ثبت کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها