جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
33 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 33 مقاله
  توضیحات : دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها