جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اراک
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشگاه اراک، دانشکده هنر، گروه آموزشی فرش
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها