جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • تحصیلات : دکترا
    تعداد مقالات : 10 مقاله
    توضیحات : استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
    جزئیات بیشتر
    • رشته : حسابداری
    • گرایش : حسابداری
    • تحصیلات : دکترا
    • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها