جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
15 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 15 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی فرهیختگان کرمان، کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها