جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، گروه مدیریت بهره وری و پروژه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مدیریت سیستم و بهره وری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها