• مدل زمانبندی پروژه به منظور تخصیص و تسطیح منابع محدود در شرایط عدم قطعیت بارویکرد الگوریتم های فراابتکاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مدل زمانبندی پروژه به منظور تخصیص و تسطیح منابع محدود در شرایط عدم قطعیت بارویکرد الگوریتم های فراابتکاری

  زمان سهم بسزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. مسئله زمان بندی پروژه یکی از مسائل مهم در امر مدیریت پروژه است که تاثیر بالایی در برنامه ریزی و اجرای پروژه ایفا می کند. در این پژوهش به طراحی و ارائه یک مدل ریاضی دو مرحله ای چند هدفه به منظور زمان بندی فعالیت های همزمان چندین پروژه با در نظر داشتن محدودیت در منابع موجود در شبکه های احتمالی جهت تخصیص و تسطیح همزمان پرداخته شده است.

  از طرفی با توجه به اینکه منابع اغلب در هنگام جابجایی از فعالیت بر فعالیت دیگر زمان انتقال یا راه اندازی مجدد دارند که مقدار آن تاثیر مستقیم در زمان کل پروژه ایفا می کند ازین رو مدل سازی در این پژوهش با در نظر داشتن این زمان انجام شده است. همچنین در این پروژه برای تخمین مقادیر زمان فعالیت در شرایط احتمالی از روش شبکه عصبی استفاده شده است. برای حل مدل از سه روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تبرید شبیه سازی شده در کنار روش دقیق سیپلکس استفاده شد که نتایج مقایسه نتایج با روش دقیق حاکی از دقت بیشتر الگوریتم ژنتیک به نسبت سایر روش ها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها