جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
29 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 29 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : الهیات و معارف اسلامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01