جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : معارف قرآن
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/09/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها