جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بیرجند
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : department of environmental engineering, faculty of natural resources and environment, university of birjand, birjand, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی محیط زیست
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/11/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها