جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت منابع انسانی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/11/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها