جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارمند بانک کشاورزی استان همدان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : مدیریت کشاورزی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/01/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها