جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ایران، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : زیست شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/10
مقالات جدیدترین ژورنال ها