جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد معارف و حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : معارف اسلامی و حقوق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها