جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت صنعتی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/10/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها