جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی دانشگاه شهید بهشتی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : زبان و ادبیات انگلیسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/06
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها