جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم خاک
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها