جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس کشاورزی و کارشناس ارشد شیمی معدنی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی معدنی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/08
مقالات جدیدترین ژورنال ها