جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گیلان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار اقتصاد و محیط زیست دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : اقتصاد کشاورزی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/08
مقالات جدیدترین ژورنال ها