• بررسی تاثیر رنگ بر تصمیم خرید مصرف کنندگان صنعت گوشی تلفن همراه (مطالعه موردی: شهر شیراز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 507
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی تاثیر رنگ بر تصمیم خرید مصرف کنندگان صنعت گوشی تلفن همراه (مطالعه موردی: شهر شیراز)

  امروزه بازار گوشی تلفن همراه یکی از آشفته ترین، بازار ها می باشد و در نتیجه ی تحولات صنعت گوشی تلفن همراه، رقابت در تولید این وسیله به طور فزاینده ای شدید و تهاجمی شده است. یکی از نگرانی های رو به رشد در این صنعت، فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده و عواملی است که در نهایت روی تصمیم وی در انتخاب گوشی تلفن همراه تاثیر می گذارند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رنگ بر رفتار مصرف کنندگان صنعت گوشی تلفن همراه است. در این پژوهش، نمونه ای معادل 384 نفر از جامعه آماری مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه در شهر شیراز در نظر گرفته شد.

  داده های تحقیق از طریق پرسشنامه بدست آمد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (sem) با استفاده از نرم افزار  spss و amos انجام داده شد. نتایج نشان داد که مد و به روز بودن، عکس العمل های احساسی و بیولوژیکی ناخودآگاه نسبت به رنگ و عوامل فرهنگی مربوط به رنگ گوشی تلفن همراه تاثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم خرید مصرف کننده آن خواهد گذاشت. اما تجربیات مربوط به رنگ گوشی تلفن همراه تاثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم خرید مصرف کننده نخواهد گذاشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها