• نقش مدیریت شهری در گردشگری با رویکرد پایداری توسعه اقتصادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/09
  • تعداد بازدید: 199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش مدیریت شهری در گردشگری با رویکرد پایداری توسعه اقتصادی

  در ایران عدم توجه به مدیریت شهری در حوزه ی گردشگری منجر به افول اقتصادی و ناپایداری شهری شده است. مولفه های مدیریت شهری از عوامل تاثیرگذار در شاخص های توسعه ی پایدار گردشگری است.

  هرچند مدیریت شهری توانسته است تا حدی از انتظارات توسعه پایدار را محقق سازد، اما در بسیاری از موارد ناموفق عمل کرده است یکی از شرط های اساسی دست یابی به توسعه ی پایدار گردشگری نیازمند برنامه ریزی سازمان یافته در تمام سطوح است. پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از کتاب ها، مقالات جمع آوری شده و در پی چارچوب درست مدیریتی در حوزه گردشگری و تقویت پایداری اقتصاد گردشگری است. امروزه به گردشگری، به عنوان یک امر اقتصادی نگریسته می شود؛ لذا تعیین کار، فعالیت و هدف آن، امری حائز اهمیت قلمداد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها