• مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جنگل (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جنگل (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)

  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جنگل می باشد. برای پیش بینی تبخیر، از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی جنگل کمک گرفته شد. سپس با بهره گیری از داده های هواشناختی، به مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی mlp و الگوریتم بهینه سازی جنگل پرداخته شد. با استفاده از پنج داده ورودی شامل مقادیر دما، نم نسبی، ساعات آفتابی، فشار هوا، سرعت باد و یک داده خروجی شامل میزان تبخیر حاصل از تشتک تبخیر ایجاد شد.

  از سویی برای آرایش هر ساختار، هر گروه شبکه با تعداد پنج نورون برای یک لایه پنهان آموزش داده شد. بنابر نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی جنگل، میزان قدرت یا پتانسیل تبخیر جو تبریز را با خطای 0.12678 میلی متر در ماه پیش بینی نمود و الگوریتم بهینه سازی جنگل توانسته به نتیجه بهتری دست پیدا کند. بنابراین جهت مدل سازی قدرت تبخیر جو درایستگاه سینوپتیک تبریز بسیار مناسب است از الگوریتم یاد شده استفاده گردد زیرا بر مبنای این روش می توان میزان قدرت یا پتانسیل تبخیر جو تبریز را با خطای 0.12678 میلی متر در ماه پیش بینی نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها