تعداد کل مقالات این رویداد : 19
 • ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
  دسته بندی ها : تربیت بدنی - زبان و ادبیات فارسی - روانشناسی
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1401/06/21
  تاریخ انتشار : 1401/07/10
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  مقاله
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : -
  • مهلت ارسال مقاله : 1401/06/21
  • زمان برگزاری : 1401/06/23
  • شهر محل برگزاری : تهران
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : 09216189337
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: info[at]scarsti.ir
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها