• حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژی کسب و کار در شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژی کسب و کار در شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شیوه های حسابداری مدیریت و توسعه استراتژی در شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط است. شرکت های کوچک و متوسط از بازیگران اصلی توسعه و رشد اقتصادی هستند. برای تعیین استراتژی های مناسب در یک بازار متغیر و رقابتی، به دانش کمی و کیفی تولید شده توسط سیستم حسابداری نیاز است. سیستم حسابداری مدیریت می تواند بر تصمیمات مدیریتی تاثیر بگذارد، استراتژی ها را تغییر دهد و عملکرد شرکت را از طریق اقدامات گسترده خود تحت تاثیر قرار دهد.

  با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره، نتایج مطالعات کاربردی برای موسسات مزبور نشان می دهد که برنامه ریزی و کنترل سیستم حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه، و اندازه گیری و ارزیابی عملکرد به طور قابل توجهی بر استراتژیهایی که شرکتها اجرا خواهند کرد، تاثیر می گذارند .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد؛ شیوه های حسابداری مدیریتی مورد استفاده شرکت های کوچک و متوسط با استراتژی های شرکتی که در پیش گرفته اند، مرتبط است و این اقدامات را می توان به عنوان دستاورد اثرگزاری بر استراتژی های شرکتها در نظر گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها