• ارزیابی ریسک محیط زیستی گودال های آتش چاه های نفت میدان نفتی یاران شمالی در تالاب هورالعظیم به روش bow-tie

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  ارزیابی ریسک محیط زیستی گودال های آتش چاه های نفت میدان نفتی یاران شمالی در تالاب هورالعظیم به روش bow-tie

  این پژوهش جهت ارزیابی ریسک محیط زیستی گودال های آتش چاه های نفت میدان نفتی یاران شمالی در تالاب هورالعظیم به روش bow- tie در سال 1400 انجام گرفت. bow-tie از روش های مفید در حوزه مدیریت ریسک می باشد که ایده اولیه آن در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و توسط هازن در سال 1979 ارائه شده است. در این پژوهش ابتدا خطرات ناشی از وجود گودالهای آتش میدان نفتی یاران شمالی شناسایی شد، سپس خطرات وجود چاله های آتش به روش bow-tie تجزیه و تحلیل گردید.

  خطرات در مرکز نمودار bow-tie ، علل بروز خطرات و موانع بروز خطرات در سمت چپ، و پیامد خطرات چاله های آتش و اقدامات کنترلی در سمت راست نمودار bow-tie وارد شده و در نهایت برای تجزیه و تحلیل علل وقوع خطرات از روش آنالیز bow-tie استفاده شد. ارتباط بین فعالیت- تهدید و پیامد نشان دهنده آن بود که بیشترین پیامد مربوط به شکستگی دیواره های چاله آتش(مرگ ماهیان و سایر جانداران آبزی، کاهش زیباشناختی تالاب به دلیل سواحل آلوده، آلودگی آب های زیر زمینی، مرگ پرندگان آبزی و کنار آبزی، کاهش منابع ماهی گیری، کاهش تنوع و زادآوری گونه های جانوری، تغییر زیست گاه و ممانعت از کلونی سازی جانوری و تهدیدات انسانی به دلیل آلودگی محصولات غذایی) و بیشترین تهدیدها مربوط به آتش سوزی چاله های آتش (صاعقه، عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات استانداردها، عدم مهارت نیروی انسانی، عدم رعایت فاصله ایمن با چاله آتش و اعمال خرابکارانه و تروریستی) بود.

  نتایج نشان داد استفاده از نرم افزار bow tie pro tm یک روش مناسب برای تحلیل ریسک محیط زیستی در مدیرت چاله های آتش میدان نفتی یاران شمالی است و این روش تحلیل ریسک می تواند برای جلوگیری از تهدیدات و کاهش پیامد حوادث مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها