• enhancement of the performance of frp composites in strengthening masonry structures

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 535
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بخش عمده ای از ساختمان های موجود در کشور را بناهای آجری تشکیل می دهند. طبق گزارش نفوس و مسکن در ایران (سال 1385)، 61% از 15860000 واحدهای مسکونی کشور، از نوع مصالح بنایی و عموما غیرمسلح می باشند؛ این تعداد شامل 51% از واحدهای مسکونی شهری و 87% از ساختمان های روستایی می باشد. عموما دیوارهای بنایی به دلیل ناکارآمدی در شکل پذیری و ضعف در مقاومت برشی و خمشی، بسیار آسیب پذیر می باشند. تلفات زیاد ناشی از زلزله در ساختمان های بنایی در سالیان گذشته حاکی از این مدعا است. وفور ساختمان های با مصالح بنایی، خاص کشور ایران نبوده و در کشورهای دیگر نیز تعداد این قبیل ساختمان ها قابل توجه است. شکل 1 توزیع نوع ساختمان به لحاظ مصالح مصرفی در یک جامعه ی آماری متشکل از 224 ساختمان تخریب شده در زلزله ی سال 2010 در کشور نیوزلند را نشان می دهد. چنانچه در این شکل دیده می شود، 85% ساختمان های آسیب دیده را ساختمان های با مصالح بنایی تشکیل می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها