• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 1666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اهداف. هدف از این مطالعه تعیین وضیت پسماندهای تولیدی در یکی از بیمارستان های تهران، به منظور شناسایی منابع و روش های کاهش تولید پسماند بود.

  روش ها. این مطالعه از نوع مداخله ای میدانی است. روش های موثر در کاهش تولید پسماند به اجرا درآمد و تاثیر آن پیگیری شد. جمع آوری داده ها با مشاهده حضوری و تکمیل چک لیست توسط پرسشگرها انجام شد و به کمک نرم افزار spss 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها. جداسازی و جمع آوری جداگانه پسماندهای شبه خانگی و عفونی، در 96% بخش ها در حالی انجام شد که پزشکان با مشارکت 10% کمترین و پرستاران با مشارکت 40% بیشترین همکاری را داشتند. از مهم ترین روش های کاهش تولید پسماند، ضرورت وجود الگوی صحیح در خریدها، انبارداری، توزیع و مصرف اقلام و تجهیزات و لوازم متناسب با رویکرد کاهش تولید پسماند و نیازهای بیمارستان بود. جلوگیری از پرت اقلام و استفاده صحیح از آنها، بازیافت پاک در مبدا تولید، اصلاح الگوی ارایه خدمات و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز از انواع دارای کیفیت مطلوب از جمله سایر روش های موثر در کاهش تولید پسماندها شناسایی شد. موفقیت این عوامل مستلزم حمایت مدیران و نظارت بهداشت بیمارستان است. علی رغم افزایش 10 درصدی تعداد بیماران بستری نسبت به سال قبل از تحقیق، مقدار پسماندهای تولید شده تا بیش از 20% کاهش یافت.

  نتیجه گیری: با اجرای برنامه های ساده در بیمارستان، تولید پسماندها قابل کنترل و کاهش است. کاهش هزینه های مدیریت پسماندهای بیمارستانی و کاهش خطرات زیست محیطی آن نیز، با شناسایی و اجرای روش های اقتصادی و تکنیکی کاهش یا حذف تولید پسماندها محقق می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها