• مدیریت سرمایه در گردش، نقدینگی و محدودیت های مالی و ارزش شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 1205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، ارزش بازار و همچنین بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مالی 148 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392-1388 را مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت از طریق نرم افزارهای stata 12, eviews 8 تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 0.95 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد (کیوتوبین) و بازده دارایی، متغیر مستقل مدیریت سرمایه در گردش و متغیر تعدیلگر محدودیت مالی می باشد. یافته ها نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیر مثبت بر ارزش بازار شرکت دارد. و همچنین محدودیت های تأمین مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها