• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 466
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گردشگری در دنیای امروز صنعتی است که در حال حاضر سهم بزرگی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را بخشی از بازار گردشگری می دانند و بعضی آن را زمینه ای برای توسعه روستایی می دانند. حالا سوال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی دارد؟ در دهه های اخیر بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی- اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها به ویژه محرومترین آن ها معرفی کرده اند. مطالعات در این کشورها نشان می دهد که گردشگری روستایی به سرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیت های کشاورزی شده است. امروزه رکود اقتصادی روستاها، پایین تر بودن درآمد سرانه روستایی نسبت به درآمد ملی، بالا بودن سطح بیکاری در سطح روستاها و در نتیجه مهاجرت جوانان از روستا و تخلیه روستاها ضرورت توجه به گردشگری روستایی را افزایش داده است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که گردشگری روستایی با ایجاد شغل، افزایش درآمد، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و با حفاظت از محیط زیست طبیعی به استفاده بهینه از روستا به منظور توسعه می پردازد و از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی نیز به فقدان این صنعت بر می گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها