همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه روش های تخمین مقادیر حد آستانه ژئوشیمیایی در کانسار مس پورفیری دره زار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1117
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روش های مختلفی برای شناسایی داده های خارج از ردیف در داده های ژئوشیمیایی تاکنون، مورد بازنگری و آزمون قرار گرفته است. در این مقاله از روش های گوناگونی برای جدایش زمینه از آنومالی ژئوشیمیایی در کانسار مس پورفیری دره زار واقع در جنوب معدن مس سرچشمه در استان کرمان با استفاده از 333 نمونه لیتوژئوشیمیایی سطحی، استفاده گردید و نتایج آنها با هم مقایسه شد. روش محاسبه (sdev)] انحراف استاندارد 2میانگین[ برای تخمین مقادیر حد آستانه جهت جدایش زمینه از آنومالی ژئوشیمیایی، هنوز پس از 50 سال از معرفی آن، استفاده می شود. نمودار جعبه ای (boxplot)، روشن (mad)] انحراف مطلق میانه2 میانه[ و توابع تجمعی تجربی (مانند نمودارهای q-q) برای تخمین حد آستانه ژئوشیمیایی و بازه تغییرات مقادیر زمینه ژئوشیمیایی مناسب تر می باشند. هرچند کلیه این روش ها منتج به نتایج کاملاً مختلفی می شوند. بررسی بصری توزیع تجربی داده ها با استفاده از ابزارهای مختلف پیش از تخمین مقادیر حد آستانه یا تعریف زمینه، ضروری می باشد. در حال حاضر دلیلی برای استفاده از روش (sdev)] انحراف استاندارد میانگین[ وجود ندارد. این روش در اصل به عنوان فیلتری برای شناسایی 5/2% انتهایی داده ها جهت بررسی بیشتر ارائه شده بود و در زمانی که رایانه ها قادر به محاسبات عددی گسترده نبودند و سایر روش های عملی موجود نبود، استفاده می شد. اما روش نمودار جعبه ای و (mad)] انحراف مطلق میانه2 میانه[ با توجه به طبیعت داده های ژئوشیمیایی که عموماً نرمال نمی باشند و دارای چولگی هستند، منتج به نتایج بهتر و واقع گرایانه تر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها