• شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آب شکن ها با استفاده از مدل عددی openfoam

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 479
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آب شکن ها با استفاده از مدل عددی openfoam

  استفاده از آبشکن برای حفاظت از سواحل و کنترل فرسایش اهمیت بسزایی دارد. از اینرو تعیین شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته برای شناخت الگوی جریان بسیار مهم است. از آن جا که تحقیقات آزمایشگاهی زمانبر و هزینه بر است مدل عددی جایگزین مناسبی برای آن است. در این تحقیق، برای بررسی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته حول سه آبشکن با زاویه قائم نسبت به ساحل از مدل عددی openfoam استفاده شد و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. برای ایجاد هندسه مورد نظر و شبکه بندی آن از نرمافزار gambit استفاده شد. برای حل مدل openfoam، از حلگر pimplefoam و مدل آشفتگی rng استفاده شد و برای ترسیم خروجی های مدل عددی از نرمافزار tecplot استفاده شد. مقدار انرژی جنبشی آشفته در آزمایشگاه در دماغه آبشکن اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 0.009، 0.031 و 0.021 نیوتن بر مترمربع و در مدل عددی به ترتیب برابر با 0.006، 0.03 و 0.018 نیوتن بر مترمربع است. به طور کلی مدل عددی openfoam به خوبی توانسته است شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها را شبیه سازی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها