جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
17 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 17 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی عطار مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین رویدادها