حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • کاربرد پدیدارشناسی در پژوهش های مرتبط با دانش اشیاء و تجارب موزه ای

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  کاربرد پدیدارشناسی در پژوهش‌های مرتبط با دانش اشیاء و تجارب موزه‌ای

  این مقاله با ارائه یک جهت‌گیری نوآورانه برای فعالیت‌های میدانی، به بررسی دیدگاهی میان‌رشته‌ای در پژوهش‌های مربوط به موزه پرداخته است. این بررسی با استفاده از مفهوم «دانش اشیا»، روش‌های شناختی که از تعامل انسان با اشیای فیزیکی ناشی شده است را توصیف و سپس مستندسازی قدرت اشیا برای تعریف مفهوم «تجربه زیسته» از زمان، مکان و هویت با یک دیدگاه کاربردی و نظری در مورد اشیا ملموس و رابطه آن‌ها با تجربه زیسته ارائه می‌شود. از طریق دانش اشیا، استدلال بر این است که موزه می‌تواند نفوذش را در بازدیدکنندگان بهتر درک کند.

  برای استفاده از این دیدگاه، پدیدارشناسی راهی برای کشف ارتباط میان تجارب فرد بازدیدکننده و اشیا موزه‌ای ارائه می‌دهد و متخصصان امر را در درک بهتر معنای موزه‌ها و ارتباط آن‌ها با دنیای انسانی ما یاری می‌کند. در این فرآیند، درگیر شدن مجدد با موزها به لحاظ شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همگرایی دانش اشیا و پدیدارشناختی نه‌تنها مسیرهای جدید و مهیجی را برای توسعه مطالعات میان‌رشته‌ای مرتبط با موزه‌ها ارائه می‌کند بلکه به‌طور همزمان درک ما از تجربه انسانی را نیز بهبود می‌بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها