• نقش ممیزی بازاریابی رابطه مند و مهارت های ارتباطی در پیش بینی رضایت مشتری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  نقش ممیزی بازاریابی رابطه مند و مهارت های ارتباطی در پیش بینی رضایت مشتری

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی بازاریابی رابطه مند و مهارت های ارتباطی در پیش بینی رضایت مشتری بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دو گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتریان فروشگاه دیجی کالا شهر تهران در سال 1400 بودند. 100 نفر از این‏ افراد به شیوه نمونه ‏گیری دسترس انتخاب‌ شدند به پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (rmq) اکبری و همکاران (1394)، پرسشنامه تجدیدنظر شده مهارت‏های ارتباطی (cst-r) کوئین‏دام (2004) و پرسشنامه رضایت مشتری محقق ساخته (r-mcsq) پاسخ دادند. از بین آنها به این منظور تعداد 500 نفر دارای رضایت بالا و 50 نفر دارای رضایت پایین انتخاب شدند و بعد از این مرحله، داده های گرد آوری شده در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل تابع تشخیصی یا تحلیل ممیزی) با نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کمک بازاریابی رابطه مند و مهارت های ارتباطی می توان رضایت مشتری را پیش بینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با 94 درصد پیش ‏بینی صحیح افراد را به دو گروه دارای رضایت پایین و بالا طبقه ‏بندی نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها